Men’s Championship

2021 Winner: Paul Sainsbury
21  UP

Prelim
Challenge by 14th May Play by 11th June
Round One
Challenge by 14th June Play by 16th July
Quarter- Final
Challenge by 19th July Play by 13th August
Semi - Final
Challenge by 16th Aug Play by 5th September
Final
To be played on
10th or 11th Sept
Mick Moorcroft
v
Bob Burrows
??
v
??
??
v
??
??
v
??
??
v
??
Michael Andrews
v
John Raison
Scott Homewood
v
Alec Sharman
??
v
??
Allan Paice
v
Stuart Markham
Chris Marsh
v
Michael Benton
??
v
??
??
v
??
Dave Mitchell
v
Gordon Lamb
Paul Sainsbury
v
Graham Thomas
??
v
Jack Markham
Martin Lee
v
Tim Nixon
??
v
??
??
v
??
Brian Brain
v
Arthur Page
Geoff Chadd
v
Steve Wood
??
v
??
Chris O'Reilly
v
Terry Radford